VWD s.r.o.

BAZÉNY

ÚPRAVA VODY NA SPRÁVNU HODNOTU pH

Preč je doba, keď sme do bazénu prisypávali skalicu modrú, síran hlinitý, chloramín a ďalšie stopercentne zaručené prostriedky. Výsledkom tak bola návšteva kožného alebo očného lekára, v lepšom prípade potom zčervenalá pokožka a pálenie očí kúpajúcich sa detí alebo zelený preliv manželky.

Vývoj však pokročil i v tejto oblasti, a tak Vás dnes môže tešiť kryštálovo čistá voda, úplne bezpečná a vhodná pre kúpanie detí, ktorá je Vašou odmenou za dodržanie najjednoduchších zásad a za použitie prostriedkov CTX.

Majte však na pamäti, že prakticky ktorákoľvek dezinfekcia je v koncentrovanej podobe nebezpečná a preto postupujte vždy podľa priloženého návodu !!!

Zásady pre ošetrenie vody v bazéne:

CHLÓROVANIE

1. Prvé chlórovanie
K zničeniu množstva organizmov, ktoré sú v zdanlivo čistej vode obsiahnuté, musíte použiť prostriedok k nárazovému (šokovému) ošetreniu vody CTX 200/GR - chlór šok. Tento prípravok rozmiešame podľa návodu s vodou v nádobe určenej iba k tomuto účelu, rozlejeme po hladine bazénu a pri zapnutej filtrácii v režime cirkulácie dostatočne premiešame.

Ideálna hodnota chlóru v bazéne je 1- 3 ppm (časti v milióne) lebo ničí riasy, baktérie, mikroorganizmy a nieje škodlivá pre Vaše zdravie (obsah chlóru vo vode zistíte taktiež pomocou testera DPD) . Vo chvíli, keď túto hodnotu dosiahnete, pokračujte už s pridávaním pomaly rozpustných tabliet CTX 392 triplex (ideálny prípravok pre bežné chlórovanie a dezinfekciu s obsahom chlóru, prípravku proti riasam a vločkovača), alebo chlórových tabliet CTX 370.

Pre zvýšenie účinnosti týchto dezinfekčných prostriedkov je vhodné pridávať do vody tekutý prostriedok proti riasam CTX 530 algicid alebo CTX 60 projasňovač. Tieto prostriedky zničia väčšinu známych rias a majú rýchle baktericidné, algicidné a fungicidné účinky.

Tieto desaťdňové tablety sa umiestňujú do plavákov, dávkovača chlóru alebo tiež do skimmeru (zberača). Aj keď ich budete dopĺňať iba cca 1x za 10 dní, zaručí Vám bezpečné a pravidelné ošetrenie vody v bazéne. Správne dávkovanie je samozrejme závislé na ďalších okolnostiach - teplote vody, počasí i celkovej údržbe bazénu. Tiež je tu nutné upozorniť na návod ku každému konkrétnemu prípravku a zdôrazniť jeho dodržiavanie.

2. Bežné chlórovanie a dezinfekcia
K zničeniu množstva organizmov, ktoré sú v zdanlivo čistej vode obsiahnuté, musíte použiť prostriedok k nárazovému (šokovému) ošetreniu vody CTX 200/GR - chlór šok. Tento prípravok rozmiešame podľa návodu s vodou v nádobe určenej iba k tomuto účelu, rozlejeme po hladine bazénu a pri zapnutej filtrácii v režime cirkulácie dostatočne premiešame.

Ideálna hodnota chlóru v bazéne je 1- 3 ppm (časti v milióne) lebo ničí riasy, baktérie, mikroorganizmy a nieje škodlivá pre Vaše zdravie (obsah chlóru vo vode zistíte taktiež pomocou testera DPD) . Vo chvíli, keď túto hodnotu dosiahnete, pokračujte už s pridávaním pomaly rozpustných tabliet CTX 392 triplex (ideálny prípravok pre bežné chlórovanie a dezinfekciu s obsahom chlóru, prípravku proti riasam a vločkovača), alebo chlórových tabliet CTX 370.

Pre zvýšenie účinnosti týchto dezinfekčných prostriedkov je vhodné pridávať do vody tekutý prostriedok proti riasam CTX 530 algicid alebo CTX 60 projasňovač. Tieto prostriedky zničia väčšinu známych rias a majú rýchle baktericidné, algicidné a fungicidné účinky.

Tieto desaťdňové tablety sa umiestňujú do plavákov, dávkovača chlóru alebo tiež do skimmeru (zberača). Aj keď ich budete dopĺňať iba cca 1x za 10 dní, zaručí Vám bezpečné a pravidelné ošetrenie vody v bazéne. Správne dávkovanie je samozrejme závislé na ďalších okolnostiach - teplote vody, počasí i celkovej údržbe bazénu. Tiež je tu nutné upozorniť na návod ku každému konkrétnemu prípravku a zdôrazniť jeho dodržiavanie.

PROBLÉMY S VODOU A ICH ODSTRÁNENIE

1. Zákaly, riasy, zamlženie:

- tieto nedostatky môžete vo väčšine prípadov odstrániť zrovnaním pH do ideálu 7,2 - 7,6
- vodu okamžite "šokovať" superchlórovacím prípravkom CTX 200/GR
- súčasne pridáte vločkovač CTX 41 (vyzrážanie mŕtvych rias a možnosť ich vysatia z dna)
- ďalej pridáte CTX 530 alebo CTX 60, ktoré likvidujú riasy

- po uplynutí 24 hodín okartáčujte steny a odstráňte mŕtve riasy v bazéne vysatím, nepretržite filtrujte a filter spätne   prepierajte podľa potreby. Pri tomto čistení používajte vždy prostriedok na čistenie plastových stien a fólií CTX 75   DETERGENT. Akékoľvek iné prípravky napr. saponáty, sú zo zdravotných dôvodov úplne nevhodné a navyše   spôsobujú zákal vody.

2. Voda je nejasná alebo postráda iskru:

- skontrolujte hodnotu pH a obsah aktívneho chlóru a upravte na ideálne hodnoty
- pridajte CTX 60 - prejasňovač podľa návodu a nepretržite filtrujte

OŠETRENIE VODY PRI DLHODOBEJ NEPRÍTOMNOSTI

Ak chcete po návrate z dovolenky opäť používať Váš bazén bez toho, aby nemusel byť čistený a novo naplnený, je nutné dodržiavať nasledujúce pokyny:

- upravte hodnotu pH na ideálny stav
- do dávkovača chlóru dajte trojnásobnú dávku pomaly rozpustných stabilizovaných chlórových tabliet CTX 370
- pridajte prípravok CTX 530 - algicid podľa návodu
- bazén zakryte krycou plachtou
- zaistite, aby denne bolo zapínané filtračné zariadenie najmenej na 2 hodiny
- po návrate z dovolenky skontrolujte a upravte hodnotu pH a obsah chlóru

ZAZIMOVANIE BAZÉNA

Po skončení kúpacej sezóny zaistite bazén na zimu. Pokiaľ bazén dobre zazimujete, ušetríte si prácu pri jarnom uvádzaní bazénu do prevádzky. Ako prvý krok príprav k zazimovaniu je kvalitné vyčistenie vody v bazéne, úprava vody prípravkom CTX 200/GR, prepranie piesku a vypustenie vody z bazénu až do úrovne hladiny pod zberač (skimmer) a cca 5 - 10 cm pod armatúru spätnej trysky. Všetky vtokové trysky uzavrite uzávermi vtokových trysiek. Usadeniny na bežnej úrovni hladiny vody odstráňte k tomu určeným prostriedkom CTX 75. Do vody, ktorá zostala po čiastočnom vypustení bazénu, dajte zimnú prísadu CTX 550 WINTER - 1 liter zimnej prísady stačí na 30 000 litrov vody. Prostriedok CTX 550 zabráni usadeniu vápniku na stenách bazénu. Do vody vložte niekoľko plávajúcich predmetov (polystyrén, drevo) pre dilatačné pnutie.