VWD s.r.o.

VÍRIVÉ VANE

INFORMÁCIE A RADY PRE POUŽÍVANIE VANE

Prvé použitie
Vaňu nezapínajte do elektrickej siete pokiaľ nie je napustená vodou. Naplňte vaňu až po rysku vyznačenú na otvore pre odstránenie peny - Skimer. Vždy používajte vodu z vodovodu. Najprv vyčistite odtok a potom zapojte vaňu do elektrickej siete. Počas programu, kedy sa vaňa nastavuje, nerobte nič! Tento program trvá dve až tri minúty.

Údržba - aktívna hygiena systému
Voda vo vani by sa mala meniť minimálne jeden krát za tri mesiace. Filter by sa mal prať raz za 6 týždňov (napr. v umývačke riadu), ak je iba čiastočne znečistený, stačí ho raz za 14 dní prestriekať vysokým prúdom vody. Nature2 (žltá zložka) sa mení raz za štyri mesiace.

Chlórovanie
V prvom rade je potrebné nastaviť pH na vhodnú úroveň, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 7,2 - 7,6. V prípade potreby upravte prípravkom pH+ alebo pH-. Keď je hodnota pH na správnej úrovni môžete pristúpiť ku chlórovaniu. Obsah chlóru by mal byť 1,0 mg/l.

Uzavretie vane
Keď sa vaňa nepoužíva, musí byť prikrytá vrchným prekrytím, aj keď neobsahuje vodu.

Čistenie
Nikdy nepoužívajte šampóny, čistiace prostriedky, saponáty a práškové čistiace prostriedky. Nepoužívajte oleje. Na čistenie vane používajte iba prípravky na to určené.

Aromaterapia
Používajte výlučne sáčky na to určené a v príslušnom balení.

Údržba trysiek
Keď je to potrebné, vyberte ústie trysiek na ich vyčistenie. Otočte v protismere hodinových ručičiek a pôsobením jemného tlaku, dokiaľ nebudete počuť klapnutie. Vtedy môžete vybrať ústie trysiek a vyčistiť ich. Pre ich opätovné vloženie pootočte tryskou doprava. Nepoužívajte hrubú silu! Pre využitie maximálnej sily trysky otočte trysku úplne doprava.